GDPR

Zásady ochrany osobních údajů webu statikaliberec.cz

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů webu statikaliberec.cz

Správa webu statikaliberec.cz se zavazuje dodržovat zásady ochrany Vašich osobních údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou založeny na ustanoveních Všeobecných předpisů pro ochranu osobních údajů Evropské unie (GDPR). Osobní údaje shromažďujeme pro účely komunikace s návštěvníky tohoto webu, poskytování služeb, souvisejících se zaměřením naší podnikatelské činnosti, a také pro výběrová řízení nových zaměstnanců.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze v případě vašeho dobrovolného souhlasu. Vyplněním formuláře nám povolujete zpracovávat následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo. Zpracování Vašich údajů probíhá v souladu s právními předpisy platnými na území Evropské unie a státu Česká republika.

Ukládání, úprava a mazání dat

Uživatel, který poskytl své osobní údaje webovým stránkám statikaliberec.cz, má oprávnění kdykoli odvolat svůj souhlas s jejich použitím. Vaše osobní údaje budou uloženy po nezbytně nutnou dobu pro vyřízení vaší poptávky nebo osobního kontaktu. Následně budou smazány. Po celou dobu zpracovaní vašich osobních údajů je budeme chránit proti zcizení a zneužití. Vaše osobní údaje neposkytneme třetím stranám.

Odkazy na jiné stránky

Naše stránky statikaliberec.cz mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou námi provozovány. Za jejich obsah neneseme odpovědnost.

Cookies

Naše stránky statikaliberec.cz používají cookies. Více informací o používání cookies naleznete v sekci Cookies.

Zpětná vazba, závěrečná ustanovení

Máte-li jakékoliv dotazy, související se zásadami ochrany osobních údajů, kontaktujte správce webu: statika@statikaliberec.cz, nebo využijte kontaktní formulář, uvedený v příslušné části tohoto webu.