Služby

Jaké služby naše poslečnost nabízí?

Projekční činnost

Projekty nosných konstrukcí pozemních staveb ve všech stupních projektu, od studie až po výrobní dokumentaci

BIM

BIM – moderní, inteligentní proces pro tvorbu, výstavbu a správu projektů založených na modelu.

Edukace

Výuka odborných předmětů nosných konstrukcí na Fakultě architektury Technické univerzity v Liberci.

Díky širokému a zkušenému týmu pod vedením čtyř autorizovaných inženýrů jsme pro Vás schopni zajistit širokou škálu projektové dokumentace nosných konstrukcí všech stupňů od studie po výrobní dokumentaci, odborných posudků, spolupráci při realizaci, či supervizi jiných projektů.

Řešíme projekty staveb

Materiálové varianty

Používaný software

Při navrhování staveb využíváme následující řádně licencovaný software.
logo-autodesk-advance-steel-1.png
logo-autodesk-revit-1.png
logo-cadkon-1.png
scia-engineer.jpg
allplan.jpg

Naše zaměření

V současné době se orientujeme především na větší stavby a investiční celky. Naší prioritou je vysoká odbornost, snaha o optimalizaci projektovaných staveb z hlediska stavebních nákladů vynaložených při stavbě při současném bezpodmínečném zajištění spolehlivosti staveb dle požadavků technických norem.

Pojištění odpovědnosti

Společnost má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání do výše škody 12 mil. Kč. Pro velké zakázky sjednáváme individuální pojištění.